• 25: Het Laatste Avondmaal

  • Back

Op de eerste dag van het ongedesemde brood, gaan de leerlingen naar de stad om het paasmaal voor te bereiden in een zaal die Jezus aangewezen heeft. Als het avond geworden is, ligt Hij met de leerlingen aan. Tijdens de maaltijd vertelt Hij, dat één van hen Hem zal overleveren. Ze vragen allemaal, of zij het zijn. Als Judas (in het zwart achter de leerlingen zittend) Hem vraagt: “Ik ben het toch niet Rabbi?” antwoordt Jezus: “Gij zegt het.”


Tijdens deze maaltijd spreekt Jezus de woorden, die nog altijd gesproken worden tijdens de Eucharistie. Hij neemt brood in zijn handen, breekt het en geeft het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.” Daarna reikt Hij ze de beker aan met de woorden: “Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Daarna zingen zij de lofzang en gaan op weg naar de Olijfberg.


Strawinsky gebruikt in zijn schildering nog twee symbolen die elders in de evangeliën beschreven worden. Allereerst zien we de leerling Johannes, die Hij liefhad, tegen Jezus’ borst aan liggen. Het is de leerling over wie in het Johannesevangelie gesproken wordt, als Jezus sterft aan het kruis. Terwijl de soldaten zijn kleren verdelen staan bij Jezus’ kruis zijn moeder, haar zuster, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Als Jezus zijn moeder ziet en naast haar de leerling die Hij liefheeft, zegt Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” (Joh. 19 : 25-27) Rechts staat een lam met kruis, het symbool voor Jezus (Luc. 10 : 3; Joh. 1 : 29-36; Hand. 8 : 32). Daarnaast komt het symbool meer dan twintig keer voor in het boek Openbaring.

• Matth. 26 : 25-29;  Marc. 14 : 22-25;  Luc. 22 : 15-20