• 8: Jezus slaapt in de storm

  • Back


Wanneer Jezus met zijn leerlingen in een boot zit om het meer van Galilea over te steken, valt Hij vooraan in de boot in slaap. Dan steekt er een storm op en ze dreigen te vergaan. De leerlingen maken Jezus wakker. Hij is verbaasd over hun angst en kleingelovigheid, staat op en brengt de storm tot bedaren.


• Matth. 8 : 23-25;  Marc. 4 : 35-39;  Luc. 8 : 22-24