• 6: Jezus als leraar

  • Back

Dit beeld verwijst naar de Bergrede met de zaligsprekingen, waarvan zowel Mattheus als Lucas spreken. Strawinsky plaatst in dit beeld rechts een grote menigte van mensen. Jezus staat tussen de leerlingen en de massa in. Hij vertelt in deze rede dat er hoop is voor armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen, de hongerigen en de barmhartigen. Het spreken van Jezus als leraar gaat uiteindelijk over gerechtigheid in woord en daad, wat bij Mattheus te vinden is in de hoofdstukken 4: 23 – 9: 35. De kunstenaar laat delen uit deze hoofdstukken zien in de afbeeldingen 7, 8, 9 en 10. Links op het schilderij zien we de twaalf apostelen met één figuur, Judas, die een zwart aureool heeft.


• Matth. 4 : 23 – 5 :12;  Marc. 1 : 39;  Luc. 4 : 14-15;  Luc. 6 : 17-23