• Privacy verklaring

  • Back

De Werkgroep Rondleiding kunstwerk Theodore Strawinsky (hierna ‘Werkgroep’) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met (email nog in te vullen)

Wie is de Werkgroep

De Werkgroep is onderdeel van de Sint Bonifatiusparochie en is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt de Werkgroep uw gegevens?

Onderstaand vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor de Werkgroep persoonsgegevens over u verwerkt. Deze gegevens zijn verkregen met ondubbelzinnige toestemming van u als bezoeker, en worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde, of tot op het moment dat u zelf aangeeft dat u wilt dat de gegevens verwijderd worden. (binnen 4 weken vanaf dat moment zijn de gegevens verwijderd). Dit kan via (email nog in te vullen)

1. Reservering
Reservering maken: Naam, e-mail, telefoon

2. Contact
Contactverzoek: Naam, e-mail

3. Website/nieuwsbrief:

De website maakt geen gebruik van Cookies.
De website maakt gebruik van beveiligde verbindingen.
De werkgroep stuurt haar bezoekers een nieuwsbrief. Echter alleen met vooraf gegeven toestemming. Er kan te allen tijde gekozen worden voor het niet ontvangen van de nieuwsbrief, dit gaat makkelijk via een link in de nieuwsbrief.

Toelichting gegevensverwerking

De gegevens die door de Werkgroep worden verwerkt zijn verkregen met toestemming van de betrokken bezoekers van De betreffende rondleiding. De gegevensverwerking is noodzakelijk om een rondleiding te kunnen uitvoeren. Bereikbaarheid van bezoekers is noodzakelijk om contact te onderhouden over de gemaakte afspraken.

Grondslagen gegevensverwerking

De gegevens verwerking is gebaseerd op minimaal twee van de zes grondslagen namelijk:

Verwerking met toestemming van betrokken persoon.
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor uitvoering van een afspraak.

Hoe verkrijgt de Werkgroep uw persoonsgegevens?

De Werkgroep heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt hebt via het invullen van een formulier op de website www.theodorestrawinsky.nl.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (email nog in te vullen). Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek gereageerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via (email nog in te vullen).

Delen met anderen.

De Werkgroep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de afspraak, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar nooit zonder u hierover te hebben geïnformeerd.

Verwerken van gegevens door derden.

Nieuwsbrief: De nieuwsbrief wordt verzonden via Mailchimp, hoe zij met privacy om gaan is na te lezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Website: De website van www.theodorestrawinsky.nl wordt gehost door Strato. Het privacybeleid van Strato is na te lezen op https://www.strato.nl/privacybeleid/.