• 12: Petrus riep: “Heer redt mij”

  • Back

Na de wonderbare broodvermenigvuldiging gaat Jezus alleen de berg op om te bidden. De leerlingen stuurt Hij met de boot naar de andere kant van het meer. Wanneer Jezus hen te voet over het meer tegemoet komt, denken zij een spook te zien. Jezus zegt: “Wees gerust, Ik ben het.” Dan roept Hij Petrus te voet over het meer naar Hem toe te komen. Petrus doet dat, maar wordt bang en zinkt. Jezus reikt hem de hand. Samen stappen zij in de boot.


Het verhaal van de storm op het meer vinden we bij Mattheus, Marcus en Johannes. Het verhaal over Petrus die bang is om te verdrinken, vinden we alleen bij Mattheus.


• Matth. 14 : 22-33;  Marc. 6 : 45-52;  Joh. 6 : 16-21