• 7: Genezing van de lamme

  • Back

Wanneer op zekere dag Jezus onderricht geeft (Jezus als leraar), zijn veel mensen aanwezig om naar Hem te luisteren. De mensen komen overal vandaan en er zijn ook Farizeeën en wetgeleerden uit alle plaatsen van Galilea, Judea en uit Jeruzalem.

Mannen die een verlamde naar Hem toe willen brengen, kunnen niet bij Hem in de buurt komen. Ze breken het dak van het huis open en laten de lamme in een laken tot voor Jezus zakken, die hem vervolgens geneest. We zien de handen van de mannen boven in het beeld die het laken met daarin de verlamde laten zakken.

• Matth. 9 : 1-8;  Marc. 2 : 1-12;  Luc. 5 : 17-26


De details van deze schildering zijn vooral te vinden bij Lucas. Het bijzondere van dit wonder is, dat Jezus in het bijzijn van de schiftgeleerden en Farizeeën zegt: “Vriend, uw zonden zijn u vergeven.” Dat stuit ze tegen de borst, want zij vinden, dat alleen God zonden kan vergeven. Pas daarna zegt Jezus: “Sta op, neem je bed op en ga naar huis.”