• 9: Jezus spreekt tot zijn leerlingen na de storm

  • Back

Als Jezus de storm tot bedaren heeft gebracht, vraagt Hij zijn leerlingen in de stilte na het noodweer: “Waarom zijn jullie zo bang? Hoe is het mogelijk dat jullie nog geen geloof bezitten?” De leerlingen worden door vrees bevangen en zeggen vol verbazing tot elkaar: “Wie is Hij toch dat Hij zelfs aan de winden en het water bevelen geeft en dat ze Hem gehoorzamen?”

• Matth. 8 : 26-27;  Marc. 4 : 40-41;  Luc. 8 : 25