• 14: De gedaanteverandering

  • Back


Jezus neemt de leerlingen Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee op een hoge berg. Daar verandert Jezus van gedaante; zijn gelaat begint te stralen als de zon en zijn kleed wordt glanzend als het licht. Opeens verschijnen Mozes (in zijn hand de tien geboden) en Elia, die met Jezus een gesprek aangaan. Lucas zegt dat het gesprek gaat over zijn heengaan in Jeruzalem, de exodus uit dit leven. Mattheus en Marcus vertellen niets over de inhoud van het gesprek.


Links op het beeld wendt Petrus (zie de opgeheven rechterhand) zich tot Jezus, met het voorstel drie tenten te bouwen. Hij krijgt geen antwoord, maar uit een wolk klinkt een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem.” Direct daarna zijn Elia en Mozes verdwenen. Ze dalen de berg weer af en Jezus verbiedt zijn leerlingen, om met iemand over deze gebeurtenis te spreken.


De berg is in de bijbel de plaats van de Godsontmoeting. Mozes ontvangt op de berg de tien geboden; Elia wordt na zijn vlucht naar de berg Horeb door God opgeroepen zijn taak weer op zich te nemen; Jezus daalt af op weg naar Jeruzalem om zijn weg ten einde te gaan.


• Matth. 17 : 1-13;  Marc. 9 : 2-13;  Luc. 9 : 28-36