• 4: De Bruiloft te Kana

  • Back


Jezus wordt uitgenodigd op een bruiloft in Kana. Ook Jezus’ moeder en zijn leerlingen zijn hiervoor uitgenodigd. We zien Jezus zittend aan tafel, links naast Hem het bruidspaar. De wijn raakt op en Maria zijn moeder, rechts naast Hem staand, vertelt Hem dit. Hij vindt het eigenlijk zijn probleem niet. Hij geeft daarmee aan, dat alleen de Vader bepaalt wanneer zijn leven als Messias begint. Hij geeft de tafelmeester opdracht kruiken te vullen met water, rechts in het beeld. Bij het proeven blijkt het water veranderd te zijn in wijn. Voor de evangelist Johannes is dit teken de openbaring dat Jezus de
Messias is.

• Joh. 2 : 1-11