• 23: De vijgenboom

  • Back

Als Jezus vanuit Betanië terugkeert naar Jeruzalem heeft Hij honger. Hij ziet een vijgenboom, maar er zitten alleen bladeren aan (links op de schildering). Daarop spreekt Hij tegen de vijgenboom: “In eeuwigheid zul je geen vrucht meer dragen.” Op dat eigenste moment verdort de vijgenboom (rechts). De leerlingen verbazen zich erover, hoe dat kan. Hij zegt dan: “Als je maar geloof hebt en niet twijfelt, zul je niet alleen doen wat ik met de vijgenboom gedaan heb. Alles wat je in een vertrouwvol gebed vraagt, zul je verkrijgen.”


• Matth. 21 : 18-19;  Marc. 11 : 12-14