• 17: Jezus en de overspelige vrouw

  • Back

Als Jezus in de tempel onderricht geeft, brengen de schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw die op overspel betrapt is. Zij menen, dat de overspelige volgens de Wet van Mozes gestenigd moet worden. Wanneer ze Jezus vragen wat Hij ervan vindt, begint Hij met zijn vinger in het zand te schrijven. Wanneer ze niet ophouden met vragen, richt hij zich op en zegt: “Wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien.” Ze druipen één voor één af en Jezus blijft alleen met de vrouw achter. Hij zegt: “Niemand heeft je veroordeeld?

Ik ook niet, ga en zondig niet meer.” Ook hier toont Jezus dat Hij gekomen is, om te redden wie verloren schijnt.


• Joh. 8 : 1-11