• 20: Maria zalft de voeten van Jezus

  • Back

Het verhaal volgt bij Johannes direct op de opwekking van Lazarus. Jezus is met zijn leerlingen op bezoek bij Lazarus en diens zusters, Martha en Maria. Er is een maaltijd ter ere van de opwekking van Lazarus. Lazarus zit met Hem aan tafel, Maria zalft Jezus’ voeten met nardusbalsem (het kruikje), Martha bedient met vijf broden in een mand. We zien de donkere figuur van Judas die protesteert tegen de verspilling van dure balsem. “Het geld had voor de armen gebruikt kunnen worden.” Veel mensen zijn gekomen om Jezus te zien en Lazarus, die Hij uit de dood heeft opgewekt.


• Joh. 12 : 1-8