• 24: De voetwassing

  • Back

De schilder vervolgt nu zijn werk weer bij Johannes. Het is vlak voor Pasen en als Jezus het avondmaal met zijn leerlingen begint, staat Hij van tafel ор en geeft ze een bewijs van zijn ultieme liefde. Hij legt zijn bovenkleding af neemt een linnen doek en omgordt zich ermee. Hij giet water (kan) in een wasbekken en begint zijn leerlingen de voeten te wassen. Als Hij de voeten van Petrus wil wassen, protesteert deze heftig (slaven horen dat te doen). Jezus zegt echter: “Als je je door Mij niet de voeten wilt laten wassen, kun je niet bij me horen.”


Daarop zegt Petrus (op de schildering voor Jezus zittend met zijn hand naar het hoofd wijzend): “Dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.” De duivel heeft Judas (donkere aureool boven de witte van de apostelen) al het plan ingeblazen, om Jezus over te leveren aan de hogepriester.


• Joh. 13 : 1-18