• 22: Verdrijving uit de tempel

  • Back

Jezus gaat vervolgens naar de tempel en jaagt alle verkopers van het plein af. Hij gooit de tafels van de geldwisselaars en de duivenverkopers omver. Jezus gebruikt dit argument: “Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, maar gij maakt er een rovershol van.” De hogepriesters, schriftgeleerden en leerlingen kijken toe. Daarna gaat Hij de stad uit naar Betanië, om er de nacht door te brengen.


• Matth. 21 : 10-17;  Marc. 11 : 15-19;  Luc. 19 : 45-48