• 21: Intocht in Jeruzalem

  • Back

Bij deze schildering kunnen we er vanuit gaan, dat Strawinsky nog de volgorde van Johannes aanhoudt. Het volgt direct op het verhaal van de balseming. Van de inhoud van het verhaal gebruikt de schilder elementen van Johannes en Mattheus. De volgorde van de verhalen erna vinden we terug bij Mattheus.

Alle mensen die naar het feest bij Lazarus gekomen zijn, horen dat Jezus naar Jeruzalem zal komen. Ze drommen in grote aantallen samen, om Hem te verwelkomen. Heel veel mensen komen Hem tegemoet omdat zij gehoord hebben, dat Hij Lazarus uit de doden heeft opgewekt. (De schilder volgt nu Mattheus.) Ze trekken takken van de bomen en begroeten Jezus die op een ezel (met een veulen) zittend Jeruzalem binnenrijdt. De mensen spreiden hun mantels voor Hem uit over de weg. We zien tussen de apostelen Judas weer met de donkere aureool.


• Matth. 21 : 1-9;  Marc. 11 : 1-10;  Luc. 19 : 28-38;  Joh. 12 : 12-19