• 2: De verzoeking in de woestijn

  • Back

Jezus wordt door de Geest, die bij zijn doop op Hem neerdaalt, naar de woestijn gedreven. De woestijn is in de bijbel de plaats, waar mensen tot inkeer komen en de weg vinden waartoe zij in dit leven geroepen zijn, waar het werkelijk om gaat in hun leven. Johannes preekt in de woestijn in Judea en roept de mensen op tot inkeer.


Links op de afbeelding zien we Jezus die door de duivel op de proef wordt gesteld in de woestijn, na veertig dagen en nachten vasten. De duivel biedt Hem rijkdom, roem en macht aan. Het zijn zaken die haaks zullen staan op het leven van Jezus. Hij weerstaat deze verleiding en engelen komen dan om Hem hun diensten te bewijzen. Rechts naast Jezus zien we de duivel afdruipen.


• Matth. 4 : 1-11;  Marc. 1 : 12-13;  Luc. 4 : 1-13;  Joh. 1 : 51