• 1: De doop in de Jordaan

  • Back

Johannes de Doper wordt bij de evangelisten beschreven als de wegbereider van Jezus. Hij roept de mensen op, om zich te bekeren en zich te laten dopen tot vergiffenis van hun zonden. Johannes verwijst naar Jezus als degene die na hem komt en zal dopen met de Geest. De evangelist Lucas schrijft het meest over het leven van Johannes de Doper, zoon van Elisabeth (bloedverwant van Maria) en Zacharias (priester in de tempel van Jeruzalem).


• Luc. 1 : 5-80;  Luc 3 : 1-20. De dood van Johannes wordt beschreven in Matth. 14 : 1-12 en Marc. 6 : 14-29


Op de afbeelding zien we Johannes de Doper, met zijn staf in de hand, die Jezus doopt in de Jordaan. Op de staf zien we een kruis, vooruitwijzend naar de kruisiging van Jezus. Boven Jezus zien we de duif, die als symbool van de H. Geest op Jezus neerdaalt. Strawinsky schildert ook een engel, maar er is in geen van de vier evangeliën sprake van een engel bij de doop. Wel is er in het evangelie de aartsengel Gabriël, die de geboorte van Johannes en Jezus aankondigt bij hun ouders. Bij de verrijzenis van Jezus is er nog sprake van een engel bij het graf. Dit kunnen voor Strawinsky redenen zijn geweest, om een engel te schilderen. Helemaal links prijkt een brandende kaars, als symbool dat Jezus het Licht van de wereld is.


• Matth. 3 : 13-17;  Marc. 1 : 9-11;  Luc. 3 : 21-22;  Joh. 1 : 29-34